Jednoredni-kuglicni-zatvoren-RSH-sa-metalnim-kavezom