Ležajevi – vitalni elementi svih mašina

Da podsetimo da su kotrljajući ležajevi vitalni elementi svih mašinskih postrojenja, i vozila, tj. proizvod široke primene bez koga bi praktično bilo nemoguće vršiti bilo kakvo kretanje.
Shodno tome moze se pretpostaviti da oštećenjem ležaja dolazi do skupih i neplaniranih zastoja u proizvodnji, koji višestruko prevazilaze cenu samih ležajeva.
Upravo to je razlog da se u razvijenim zemljama posvećuje posebna pažnja preventivnom održavanju ležajeva (praćenju stanja ležajeva i zameni u planskim zastojima). Takođe se održavanju ležajeva, njihovoj montaži i demontaži, pridaje poseban značaj kako bi radni vek ležaja bio što duži.

U praksi, samo 34% ležaja doživi “ prirodnu smrt“
Danas je analizom oštećenog ležaja moguće utvrditi uzrok njegovog stradanja. Takvo jedno istraživanje je pokazalo da, u praksi, samo 34% ležaja doživi svoj kalkulativni radni vek (tj. strada usled zamora materijala). Svi ostali ležajevi prerano stradaju zbog:

Neadekvatnog održavanja (36%)
Izbor neodgovarajućeg maziva, neredovno podmazivanje i neadekvatna količina maziva.

Nečistoće i loše okruženje (14%)
Vek ležaja može da bude i do 10 puta kraći u uslovima slabog zaptivanja, a velike količine nečistoća. Takođe je od velikog značaja pravilno okruženje ležaja npr. stanje odnosno tolerancije osovine, kućišta i sl. Tako je npr. kupovina kvalitenog ležaja koji se montira u loše kućište ili na lošu osovinu „bacanje novca“.

Nestručne montaže (16%)
Postoje definisane procedure i alati u zavisnosti od tipa i veličine ležaja kao i vrste uležištenja. U praksi se često dešava da ležaj dobije početno oštećenje pri samoj montaži ili demontaži.

Iz svega gore rečenog može se doći do zaključka da se kupovinom kvalitetnog ležaja rešava samo jedan deo problema. Da bi se iz ležajeva izvukao njihov nosivi potencijal oni moraju biti pravilno montirani, podmazivani i održavani. Takodje, pravilnim praćenjem stanja ležaja u toku rada mogu se izbeći neplanirani zastoji.